Stránky bez přístřeší                


 Zpět     

Napíši článek  Lidé jsou různí. Odlišný je vzhled, charakterové vlastnosti, i okolnosti, v nichž se nachází. Pokud by odlišnosti popisoval odborník, mohl by klidně napsat knihu (a některé jsem viděl). Já se považuji za malého odborníka, nezkoumal jsem bezdomovectví v plném komplexu. Proto jen nahodile co o okolnostech pádu do bezdomovectví můžeme říci: ruce si zde rádi podávají životní události, ztráta kontaktu, odcizení se, rezignace, ztráta sil. To co charakterovým vlastnostem můžeme říci - jsou stejné, jako u ostatních. To co ke kompetencím, statistiky zpravidla uvádějí, že lidé bez domova jsou lidé s nižším vzděláním.

Pokud si mezi sebou ruce podávají lidské nedostatky a životní události, je vhodné některé životní údálosti popsat: jedná se například o ztrátu práce, exekuci, slabé hmotné zajištění a ne zrovna zdravé ekonimické hospodaření. Lidské nedostatky by vedly k nálepkování (máme je všichni), nebudu je zde uvádět. Je ale možné říci, že právě ztráta sil, rezignace, zkušenost a změna životních hodnot vedou lidi bez domova k opatrnému nastavení spolupráce, pokud vůbec ke spolupráci dojde. Proč? Protože v krizi si lidé přehodnocují prioritní hodnoty, životní hodnoty, přátelské vztahy se stávají významné, hřeje z ních láska. Proti tomu pomoc mechanická pomoc úřadů nemá význam, o to více vratká, podmíněná jen a jen dodržením jistých pravidel. Proto lidem bez domova dávala v minulosti přívlastek nepřizpůsobiví. K pojmu: získává ho osoba, která na danou pomoc nereaguje očekávaným, požadovaným způsobemm. Či po veškeré dlouhodobé vyčerpané pomoci se její životní situace nelepší. Osoba nereaguje na nabídku zaměstnání, nešetří své sociální dávky, nedokáže si udržet znovu nabídnuté bydlení, nebo je pravidelně vyřazena s ÚP. Když takovému člověku pomáháme déle, je to pro nás silné zklamání a abychm se skutečností vyrovnali, je nejlepší se ji snažit pojmenovat - zde se právě nabízí pojem "nepřizpůsobuje se - nepřizpůsobiví". V dnešní době nálepku "nepřizpůsobivý" snad nepoužíváme. Ale může být jedním ze způsobů, jak situaci osoby posoudit. Tento přívlastek je zavádějící, ukazuje na naši rezignaci, která pomoc druhé osobě nazaložila na lásce, ale jen na dohodě dodržování právidel, nevzala tak v potaz pojmy deprivace, zklamání, izolace, malé kompetentce i finanční, slabé či nulové zázemí. Pokud se rozhodneme vytrvat a do hloubky podívat, problematika nás zatíží, obohatí nás zodpovědností za danou oblast, získáme nejen všeobecný přehled sociální problematiky. Neuděláme však chybu, pokud začněme s pojmy solidarita a láska. Lépe se tak dostaneme k pojmům doprovod, podpora, pomoc, služba. Tak na začátek snad tolik.

reagovat     editovat     smazatReakce:
0