Stránky bez přístřeší                  
..možná budu on-line
Úvodem

Kdo jsou

Historie

Příběhy

Pomáhej

O krizi

Diskuze

Statistika

Organizace

Zákony

Videa, fota

Závěrem

AutorSTATISTIKY (statistiku za minulý rok můžeš nalézt na následujícím odkazu)

Chceš pomoci na těchto stránkách vytvořit statistiku? Hlasuj (pro hlasování klikej na tučně podtržené slova), případně stáhni a vytiskni následující dotazník (pro stáhnutí klikni). Můžeš ho dát vyplnit člověku, který tě bude žádat o peníze. Dotazník následně zašli na mou emailovou adresu spravce@podsirymnebem.cz. Pokud se sejde dostatek dotazníků, pokusím se je vyhodnotit.


S bezdomovci mám zkušenost: 

1x 5x 0x 0x
 pozitivni     nechci hodnotit     negativni      nemam zkusenost    Bezdomovci bych peníze půjčil:

6x 0x
   ano         ne  Bezdomovci bych rád pomohl jinak než finančně:

0x 8x
   ano         ne  Postoje společnosti vnímám spíše jako:

0x 1x 0x 0x
 dobré     normální     špatné      nedovedu  vyhodnotit    


Pro vyplnění dotazníku vepiš výsledek ...tri x tri + tri =    a    
"V dnešní době je vytvořeno více statistik. Subjekty Českého statistického úřadu (po otevření stránky klikni na hledat (lupu)), Minesterstva vnitra,Ministerstva práce a sociálních věcí, vlády, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, police, měst, a dalších v rámci efektivity práce a potřebnosti vyloučené skupiny monitorují. Ale nejenom ty. Existují neziskové organizace, které sbírají a využívají data pro svou práci. Patří sem například Charita, Slezská diakonie, Armáda spásy, Diakonie, ADRA (myslím) i jiné křesťanská zařízení. V rámci historie vznikaly i projekty jednotlivců, případně jednotlivých skupin, a to v zájmu sociologického průzkumu. Některé byly publikovány do časopisů, vydány jako knihy. Mnohé byly pravděpodobně určeny jen pro krátkodobé cíle, poté co byly informace použity, byly založeny, případně skartovány. Na www.mpsv.cz můžete také najít "Stratgii sociálního začleňování v létech 2014 až 2020".
Datum poslední editace: 14.02.2019   Editovat