OBČASNÍK
Warning: include(/menu.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/podsirymnebem.org/public_html/podsirymnebem.org/skola/index.php on line 19

Warning: include(): Failed opening '/menu.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /home/html/podsirymnebem.org/public_html/podsirymnebem.org/skola/index.php on line 19
Stránky bez přístřeší

Vybrané zákony zákony:

Tímto bych chtěl vysvětlit "malost studijních materiálů". Materiály předávané studentů byly a zřejmě budou takové "know-how". Alespoň za takové jsem se rozhodl je považovat. Profesoři psali k materiálům větu: "jen pro účely studentů VOSS";. Nejde zdaleka o to, materiály tajit, jako spíše o to, aby si člověk utvořil vlastní názor na základě dostupných prostředků. Právě proto, že takto chápu význam přirozené proměny človka i význam sdělení profesorů, zde materiály nechci publikovat. Pokud zde uvádím přesto některé materiály, je to trocha mých seminárních prací, které jsem vytvořil, nebo které jsem získal s povolením je publikovat. Pokud jsou to publikace odborné, jsou to ty, které jsou veřejně dostupné ve webovém prostředí (jedná se o Wikipedii a podobné projekty)

Poděkování za studiu patří profesorům a zaměstnanců školy VOSS Ostrava, ty se kterými jsem se setkal a které si pamatuji, uvádím: prof. Karla Končenková, prof. Jana Hajdová, prof. Anna Kašová, prof. Mickertsová, a další...

1) Absolventorium

2) Ekonomie-ka

3) Filosofie

4) Seminární práce

5) Veřejně dostupné statistiky

ZPĚT