Stránky bez přístřeší                
..možná budu on-line
ZÁKLADNÍ INFORMACE...
Nacházíte se na stránkách, pojednávající o problematice bezdomovectví. První setkání s těmito lidmi v nás může zanechat jisté pochybnosti. Vypovídá nám často o špatném hygienickém stavu těchto lidí, a téměř nulových podmínkách pro přežití. Pokud můžeme později, na základě našeho setkání, o těchto lidech hovořit, pamatujeme si zejména negativní znaky, třeba špínu a nevhodné chování. Pozitivní zkušenosti s těmito lidmi vlastně nemáme. Kéž informace na těchto webových stránkách pomůže reálnému pohledu na osoby bez domova. Lidé jsou různí. Odlišný je vzhled, charakterové vlastnosti, i okolnosti, v nichž se nachází. Někdo se s problémy dokáže vypořádat hned, někdo ani neví, že je v problémech, a jiné sráží těžkosti neustále na kolena. Lidi bez domova srazí bezdomovectví většinou na ta kolena. Možná jsme slyšeli, že lidé bez domova mají často přívlastek nepřizpůsobiví. Domnívám se, že tento přívlastek vystihuje vyjadřuje názor těch, kteří již vyčerpali všechny možnosti pomoci těmto lidem, a nepodařilo se jim situaci bezdomovců změnit. Například, když osoba na danou pomoc nereaguje správným způsobem (zde očekávaným, požadovaným). Po veškeré dlouhodobé vyčerpané pomoci se jeho životní situace nelepší...Po dlouhé době se opět vracím na tyto stránky. K tématu lidí bez domova. Samotný název osob lidí bez domova nás vzdělává. Jak? S vysokým IQ možná nevíme, ale dejme tento příklad dětem. Sdělí nám bez meškání: „osoby bez domova jsou typické tím, že nemají domov.“ No hurá! A je to tu.

Osoby bez domova opravdu nemají domov. Myslí si to děti, myslíme si to už i my, ale systém státní správy, ten na to ještě nepřišel! A zřejmě nepřijde. Proč? Z pohled lidského je snad jaksi celý systém stavěn – strukturovaně. Systém jim dal totiž bydliště – BYDLIŠTĚ. Zpravidla na místním obecním úřadě, kde se dotyčný dostal na ulici. Úřad ho zrušil v místě původního bydlení, a přesunul na úřad.

Ačkoliv z hlediska politiky tam místo bydlení mají (platí poplatky odpadů, státní správa místo uznává z hlediska korespondence, soudních rozhodnutí, a jiné) Přesto zde bydlet nemohou - nemohou si odpočinout, ani uvařit oběd, vyspat. Státní zpráva to má jasné, bydlení mají. Nemusel by to být problém, kdyby se naše politika nechovala k tomuto virtuálnímu bydlení jako k faktickému bydlení.

Může tento problém nastat? Může. Například, když státní správa a samospráva začne přidělovat finance místní organizacím prostřednictvím místních úřadů. Obce si mohou říci: „Kteří lidé bez domova jsou naši, a kteří ne? Jedni jsou od nás … „z města“ a jiní od jinud“. A může se ozvat: "Ty naše rodné podpoříme, ty cizí ne." Tu zřejmě nastane problém.

Představte si, že přijdete o střechu nad hlavou a nebude se mít kam vrátit? Je vám jedno, v jakém "městě" bydlíte. Možná se spíše hůře cítíte ve svém, neboť budete svou bídu ukazovat lidem známým. A co hůře, oni znají vás a sledují vaše počínání. Tak je možná lépe přejít do města, kde se nabízí pomoc anonymní, a kde máte naději, že začnete znovu. A to se zřejmě děje. Mnoho osob z míst svých pádů odchází, a zůstávají tam, kde je jim lépe.

Jenže systém, vidí ve virtuálním bydlišti „faktické“, toto nechápe. Ti naši, a ti jiní. Jsou snad ani ti naši opravdu naší? Pomohli jsme jim na ulici, sdíleli s nimi jejich utrpení? Pomáhali jsme ji osobně, aby nepadli? Čím dokážeme, že jsou tedy "naši"? Může nastat pokušení orientovat se podle nesprávně nastavených názvů. Pokud bychom to učinil v případě "virtuálního" bydliště, zamítneme i bezdomovectví a solidaritu. Tím nepřijdeme na to, jak pomáhat prakticky. Zda a jak se mám bude dařit bořit své předsudkové bariéry, bude záležet již na nás.

Tento článek píši ze smutku. Mnozí si možná myslíme, že pomocí kontroly, a lépe zpracovaného systému zefektivníme sociální práci, a dostane se nám pochvaly. Opak bude pravdou. Pochvalu nám může dát jen ten, kdo vše svým slovem stvořil, a který stvořil i povinnost solidarity. Pokud stále ještě některé věci nevíme, zeptejme se ... dětí.
...
Stáří a lidé bez domova
"Stáří jsou moudrost a šediny": říká se. A kéž by bylo. Vždyť není krásnější požehnání než lidé, kteří jsou pokojní, chápaví, dovedou vyslechnout, a požehnáním jsou pro společnost. A úcta ke stáří? Kéž by byla, vždyť z doslechu možná víme o semitských kulturách (Arabie, Izrael), o tom, že se tu staří lidé úctě těší. A nejen tam. I na Ukrajině.
Kéž by také "právní síla" v našem státě mohla mít "moudrost a šediny". I senioři bez domova existují. Že nejsou vidět? Přesto jsou... Nehovořím nyní o těch, kteří jsou v domovech důchodců (... co je ve stáří vlastně domov), ani o těch, kteří jsou doma (a přesto jsou osamoceni). Hovořím o těch seniorech, kteří jsou na ubytovnách, Azylových domech, a v jiných zařízeních. Není to náhoda, když v takovém zařízení můžeme najít muže bez domova, kterému je 64, 65 i 70 let. Divíte se: "Jak je to možné?" Copak nás mravnost neučí úctu ke stáří? Ano, ale ne každý exekutor má soucit, některý - má v ruce právo. A právní ústava stále nemá rozum, poslechne si toho,kdo ji má v ruce. A tak se mezi lidmi bez domova octnou i ti, kteří padli do dluhové pasti podepsáním smlouvy, které už nerozuměli. Co na tom, že jsou staří. Právní úprava je sice napsaná moudrými lidmi, ale je použitelná i v rukou hlupáků. Tak je to stále na lidech.
Láska
Trochu sentimentální, abstraktní téma. Nevím, zda se v něm vyznám. Pokud někdo píše o lásce, většinou hovoří, že je to jedno z nejdůležitějších témat života... Dnešní doba je tak nějak rychlá, klade na život nároky, a silné tempo. Náš život můžeme připodobnit lodi, která se potácí uprostřed bouřlivého oceánu, a hledá naději ... náhle najde ostrov. Nemohu říci, že jsem zažil bouři života, spíše neklidné vlny. Ale když jsem jako kapitán svého života brázdil vodami, tak nějak jsem věřil, že ostrov existuje. Ačkoliv moje představy byly velmi nejasné.

První informace o ostrově jsem zaslechl, když jsem v roce 1992 díky své milé navštívil skupinu věřících křesťanů. Když jsem v pokoji "zašel" s modlitbou k Ježíši Kristu a zažil první závan větru z ostrova, cítil jsem "lásku". Když jsem modlitbu později opakoval, opakovaly se i ty vůně větru z ostrova, tím začal můj náboženský život. Časem jsem zkoumal pravost této mé víry, zkoumal toho, ke kterému se upínal zrak mé víry. A ačkoli jsem ho neviděl, měl jsem informaci, že je za tyto závany větru zodpovědný.

Když prožijeme, že nás má někdo rád, zanechá to v nás silný dojem. A přáli bychom si možná, aby navěky. S láskou to začíná tak, že začneme o dotyčném přemýšlet a hlavně vyprávět. Když je nám poté těžko, je přirozené, že se vracíme k tomu, u koho nám bylo dobře. A když potom selháváme, přejeme si být silní tak, abychom mu prokázali věrnost.

Nevím, zda je v dnešní době možné jednoduše věřit. Jsme i materialisté a hledíme na viditelné. Víra křesťanská říká: Ježíš (Kristus) přišel a dal sám sebe za nás, aby jsme mohli být v nebi. Je to něco, co není vidět. Něco jako když si muž zamiluje ženu, a zaplatí za ni věno - chtějí po něm nejdražší věno, a on ho zaplatí. Při podrobném zkoumání této zprávy vidíme Ježíše, který nechává prolévat svou krev, která má moc zaplatit za naše hříchy... Možná by tě čtenáři napadlo: "Jak to víš?". Právě tím příběhem o ostrově. Ke svému čistému svědomí musím říci, že tajemství víry je poklad schovaný v poli. Vedou k němu jen indicie. Nalézt poklad je věc hledače. Ani ostrov není často vidět, je jen možné cítit z něho závan. Úkol vypravěče je o pokladu a ostrově vyprávět, úkol jiných je poklad nalézt, jen tak si k němu zapamatují cestu ...

Svůj život můžeme postavit na radách druhých, radách literatury, své horlivosti, a mnohém dalším. Pokud bych ti mohl poradit já, jaký začátek si zvolit, zkus Ježíše Krista (zdá se, že ho Bůh povolal jako chléb pokrmu pro slabé, jako bohatství pro chudé, sílu znavené, pití pro vyprahlé, lásku pro nemilované, cestu pro slepé, a chuť pro nemotivované).


S pozdravem autor
Jeden byt v Praze
To je můj příběh, ale syn tomu nedal název

Jeden pitomej byt v Praze, tam nebyla elektrika, teplá voda, svítili jsme svíčkama... Před pár lety. V tom bytě nebyla elektrika. Ale o tom to není. A vedle ... bydlela jedna paní, ta paní - bylo jí přes 80 let. Ta zjistila, že tam jsme sousedi. Tam také probíjela vana. Paní měla velký budík. 4x za den chodila za mnou a bouchala na dveře. Tak 4x za den za mnou chodila a bouchala a kontrolovala čas, zda je budík dobře nastaven.
Měla slepého syna. On se oženil, vzal si stejně handicapovanou manželku. Oba dva chodili o slepeckých holích. Paní mi dávala knížky, at tak jsem je četla. Zajímavé je, jak se o ní její syn staral spolu s manželkou. Ta manželka se o ní starala, i slepý syn. Nevím jak to dělal.
Můj známý jednou tam v tom provizoriu šel do sklepa. Dělal tam něco s uhlím. A ten pán tam přišel a říkal, proč si nerozsvítíte?
Syn nosil uhlí, svítit nemusel, a staral se o maminku. Nemohu na ni zapomenou. Vždy mi říkala: "Můžete mi říci, kolik je hodin?" Slepý syn se svou ženou se staral o svou mámu. Bylo jí přes osmdestát let... "On přijde, on přjjde.", vždycky říkala.
Byl to jediný syn. Měla spoustu sešitů. Jeho slepá manželka uvařila. Oni to nosily domů, a znova přišly. Tak to byla paní Rejsková...., co .. oni mně vaří....

O tý paní nahoře, sem ti to říkala. Šla s kladívkem na policajta ... v kombiné.


film

Video na Youtube
film

Ukrajina