Stránky bez přístřeší, <a href="kdo_jsou_lide_bez_domova.php">K bezdomovcům</a>, <a href="pohledy_obcanu.php">Pohledy občanů</a>, <a href="soc_zarizeni.php">Zařízení a útočiště</a>, <a href="mam_krizi.php"> Konflikty a krize</a>, <a href="historie.php">Bible a historie</a>, <a href="zaverem.php">Závěrem</a>, zákony
Stránky bez přístřeší
  
Úvodem

Kdo jsou

Historie

Příběhy

Pomáhej

O krizi

Názory

Statistika

Organizace

Zákony

Videa, fota

Závěrem

Autor

Jan 14,6:
Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?"

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

Některé zákony:


Listina základních práv a svobod.pdf

Vyhlaska k zákonu o sociálních službácha (2017).pdf

O důchodovém pojištění (2017).txt

O pomoci v hmotné nouzi 2017.txt

O sociálních službách 2017.txt

O státní sociální podpoře (2017).txt

Ústava České republiky(2017).txt


Další vybraná odvětví práva:


Insolvence

Občanské právo

Pracovní právo

Správní právo

Trestní právo

Zaměstnanost

Zdravotnictví