Stránky bez přístřeší, <a href="kdo_jsou_lide_bez_domova.php">K bezdomovcům</a>, <a href="pohledy_obcanu.php">Pohledy občanů</a>, <a href="soc_zarizeni.php">Zařízení a útočiště</a>, <a href="mam_krizi.php"> Konflikty a krize</a>, <a href="historie.php">Bible a historie</a>, <a href="zaverem.php">Závěrem</a>, zákony
Stránky bez přístřeší
  
Úvodem

Kdo jsou

Historie

Příběhy

Pomáhej

O krizi

Názory

Statistika

Organizace

Zákony

Videa, fota

Závěrem

Autor

Jan 14,6:
Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?"

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

Některé zákony:


LISTINA ZAKLADNICH PRAV A SVOBOD.pdf

LISTINA_ZAKLADNICH_PRAV_A_SVOBOD.pdf

O_DUCHODOVEM_POJISTENI.pdf

O_STATNI_SOCIALNI_PODPORE.pdf

POMOC_V_HMOTNE_NOUZI.pdf

VYHLASKA_K_ZAKONU_O_SOCIALNICH_SLUZBACH.pdf

ZAKON_O_SOCIALNICH_SLUZBACH.pdf

USTAVA_CESKE_REPUBLIKY.txt


Další vybraná odvětví práva:


INSOLVENCE

OBCANSKE_PRAVO

PRACOVNI_PRAVO

SPRAVNI_PRAVO

TRESTNI_PRAVO

ZAMESTANOST

ZDRAVOTNICTVI